ODTÜ İşletme Bölümü, Türkiye'deki en köklü işletme yüksek lisans programlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Programın amacı çalıştıkları kurumlarda problemlere çözüm yaratan ve yenilikçiliğe liderlik edecek profesyoneller yetiştirmektir. Program yapısı dünyanın en iyi MBA programlarına çok benzer bir felsefeye dayanarak tasarlanmıştır. İşletme yüksek lisans programı öğrencileri ağırlıklı olarak mühendislik geçmişine sahiptir. Bu nedenle programın birinci yılı işletmeciliğin bütün alt alanları ile karar verme yöntemleri konusunda verilen derslerden oluşur. Programın ikinci yılında da ilk yılın derslerini sentezleme amacı gücen iki zorunlu ders ve öğrencilerin ilgi duydukları alanda uzmanlaşmalarına olanak veren seçmeli dersler alınır. ODTÜ İşletme yüksek lisans programının müfredatını tipik bir işletme yüksek lisans programından ayıran bir özelliği de tez yazma gerekliliğidir. Öğrenciler yüksek lisans tezlerini bölümden bir öğretim üyesinin danışmanlığında hazırlarlar. Tez yazma gerekliliği özellikle mezuniyet sonrası akademik kariyer düşünen öğrencilerin bu konuda verecekleri karara yardımcı olmayı amaçlayan bir süreçtir. 

Müfredat (Tezli/Tezsiz) Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Kriterleri Şimdi Başvurun