ODTÜ İşletme Bölümü’nün lisans müfredatı geleneksel İşletmecilik eğitimininin bileşenleri ile günümüz iş dünyasındaki gelişmelerin ortaya çıkarttığı güncel bilgi, beceri ve teknolojileri harmanlayacak biçimde tasarlanmıştır. Programın felsefesi dünyanın önde gelen işletme okullarına benzerlik gösterir ve çağdaş ve yenilikçi müfredatı ile dünyada fark yaratan geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenciler programın ilk iki yılında iki farklı içerikte zorunlu dersler alır: (1) İşletmenin alt alanları (muhasebe, finans, üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, organizasyon ve yönetim bilimi [toplam kredi saati: 28]) ve (2) Karar verme yöntemleri (mikroekonomi, makroekonomi, istatistik, davranış bilimleri, matematik, ikinci dil olarak İngilizce ve giriş düzeyi hukuk [toplam kredi saati: 36]). Bu dersler, öğrencilere temel işletmecilik kavramlarını öğretir ve farklı fonksiyonel alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlar. İşletme eğitiminin ilk iki yılında öğrencilerin (i) bütün fonksiyonel alanlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve (ii) mezun olduktan sonra uzmanlaşmak isteyebilecekleri fonksiyonel alan(lar)a ilişkin bir karara varmaları beklenir. Böylece ilk iki yıl, eğitimlerinin üçüncü ve dördüncü yıllarına temel hazırlar.

Öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıl boyunca iki farklı içerikte ders alır: (1) Tüm fonksiyonel alanları ve bunların ilişkilerini kapsayan iki zorunlu ders (bilgi sistemleri ve stratejik yönetim [toplam kredi saati: 6]) ve, (2) 17 seçmeli ders (farklı işletme alanlarında 14 bölüm seçmeli dersi ve 3 adet konu kısıtlaması olmayan serbest seçmeli ders [toplam kredi saati: 51]). Bölüm seçmeli dersleri her yarıyılda bölüm tarafından sunulan yaklaşık 35 derslik bir seçmeli ders portföyünün içinden seçilir. Öğrencilerin programın üçüncü ve dördüncü yılında (i) tüm fonksiyonel alan bilgilerini zorunlu dersler aracılığıyla sentezlemeleri ve (ii) seçmeli dersler aracılığıyla da bir ya da daha fazla fonksiyonel alanda uzmanlaşmaları beklenir. Öğrencilere seçmeli derslerle sunduğumuz istedikleri alanda uzmanlaşma fırsatının, katıldıkları iş görüşmelerinde ve insan kaynakları şirketleri tarafından uygulanan işe alım testlerinde kendilerini gösterme şansı verdiği ve işe girme aşamasında avantaj yarattığı gözlemlenmektedir.

Müfredat Sıkça Sorulan Sorular İşletme Öğrencileri için Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları