BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders
Kodu               
Ders Adı    ODTÜ   
Kredisi
  Teorik  
(s/h)
   Uygulama   
 (s/h)
   AKTS   
BA1101 İşletmenin Temelleri 3 3 0 6.0
BA1103 İşletme Uygulamaları Atölyesi 1 0 2 1.0
BA1201 Davranış Bilimlerinin İlkeleri  3 3 0 6.0
BA1401  Finansal Muhasebe  3 3 0 6.0
ENG101 Akademik İngilizce I  4 4 0 6.0
MATH117 Kalkülüs I 5 4 2 7.5
TURK101   Türkçe I 0 2 0 2.0
IS100 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş    0 0 2 1.0

Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri:

TURK101  Türkçe I 0 2 0 2.0
TURK105 Türkçe I 0 2 0 2.0
TURK201  Temel Düzey Türkçe 0 4 0 2.0
           
İkinci Dönem
BA1502 İşletme için İstatistik 3 3 0 6.0
MATH118 Kalkülüs II 5 4 2 7.5
ADM102  Hukuka Giriş 3 3 0 6.0
ECON122 Makroekonominin İlkeleri 3 3 0 6.0
ENG102 Akademik İngilizce II  4 4 0 6.0
TURK102 Türkçe II 0 2 0 2.0
Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri:
TURK102 Türkçe II 0 2 0 2.0
TURK106 Türkçe II 0 2 0 2.0
TURK202 Orta Düzey Türkçe 0 4 0 2.0
           
İKİNCİ YIL      
Üçüncü Dönem
BA2203 Örgütsel Davranış 3 3 0 6.0
BA2601 Üretim Yönetimi 3 3 0 6.0
BA2701 Pazarlamanın İlkeleri 3 3 0 6.0
BA2801 İşletme için Mikroekonomi 3 3 0 6.0
  Serbest Seçmeli 3 3 0 6.0
HIST2201 Kemal Atatürk İlkeleri I  0 2 0 2.0

Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri:

HIST2201 Kemal Atatürk İlkeleri I  0 2 0 2.0
HIST2205 Türk İnkılap Tarihi I 0 2 0 2.0
           
Dördüncü Dönem
BA2204 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 0 6.0
BA2206 Örgüt Kuramı 3 3 0 6.0
BA2802 Finansın İlkeleri 3 3 0 6.0
ENG211 Akademik Sözlü Sunum Becerileri 3 3 0 6.0
  Serbest Seçmeli 3 3 0 6.0
HIST2202  Kemal Atatürk İlkeleri II   0 2 0 2.0
Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri:
HIST2202 Kemal Atatürk İlkeleri II  0 2 0 2.0
HIST2206 Türk İnkılap Tarihi II 0 2 0 2.0
           
     ÜÇÜNCÜ YIL 
Beşinci Dönem      
ENG311 İleri İletişim Becerileri 3 3 0 6.0
BA3301 Bilgi Sistemleri 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
           
Altıncı Dönem
BA3504 Yönetim Bilimi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi/Bölüm Dışı Seçmeli 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi/Bölüm Dışı Seçmeli 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Serbest Seçmeli 3 3 0 6.0
           
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
BA4103 Stratejik Yönetim 3 3 0 6.0
BA4104 Yönetim Becerileri Laboratuvarı II 1 0 2 1.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
           
Sekinci Dönem
BA4106 İşletme Hukuku 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi/Bölüm Dışı Seçmeli 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
  Bölüm Seçmelisi 3 3 0 6.0
           
s/h = haftalık ders saati

Son Güncelleme:
26/09/2022 - 16:31