İşletmecilik Nedir?

(Yönetme Bilimi)

 

İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarının, değişen çevre koşullarına uyum göstererek, etkili, kârlı ve verimli bir şekilde kaynaklarını kullanması ve yönetilmesidir. Bu kaynaklar, para, malzeme, insan, süreç ya da çağımızın en değerli varlıklarından bilgi olabilir. Faaliyet alanı fark etmeksizin, bir kuruluşun en etkin ve verimli  şekilde varlığını sürdürebilmesini amaç edinmiş bir temel sosyal bilim dalıdır.

İşletmecilik aslında her bir farklı alanda normal kalıpların dışına çıkabilmek, doğru kararı doğru zamanda verebilmek, özgür düşünebilmek ve bunları uygulamaya koymak için gerekli bilgiye sahip olmak demektir. 

İşletmeciliğin alanları finans, pazarlama, satış, üretim yönetimi, muhaseba, insan kaynakları, organizasyon ve girişimcilik olarak sıralanabilir. Bu farklı alanlar aslında işletmeciliğin ne kadar geniş bir bakış açısına sahip olduğunu ve farklı bir çok bilim dalı ile etkileşim halinde olduğunu göstermektedir.

 

 

ODTÜ İşletme Bölümü 1957 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletmecilik Bölümü olarak lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.  Kurulduğu günden bugüne 6,000’den fazla mezun vermiştir. Günümüzde her yıl 110 öğrenci alan bölümümüzde yaklaşık 600 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir.

İşletme Bölümü 2000 yılından bu yana yeni binasında eğitim vermektedir. Çağın gereklerine ve değişen öğrenci beklentilerine yanıt verebilmek üzere tasarlanan bu yeni mekânda, teknolojik gelişmeler ön planda tutulmuş ve dersliklerden laboratuvarlara, kantinden çalışma odalarına dek her tür alanın eğitim kalitesinin artışına katkıda bulunmasına özen gösterilmiştir. Bu alanlar aynı zamanda uluslararası bilimsel toplantılardan, yabancı başbakan düzeyindeki diplomatik misyon konferanslarına dek üst düzeydeki birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. İşletme Bölümü’nün yeni binasının yapım maliyetlerinin yarısı üniversite bütçesinden diğer yarısı da İşletme Bölümü mezunlarının yaptığı kurumsal bağışlar ile karşılanmıştır.

 

 

İşletme Bölümü 5 anadal ve 3 yandal programı yürütmektedir: 

  • İşletme Lisans Programı
  • İşletme Lisans ODTÜ-SUNY Çift Diploma Programı
  • MBA (Yüksek Lisans)
  • EMBA (Yöneticiler için Yüksek Lisans)
  • Doktora  (Finans ya da Sayısal Karar Verme Yöntemleri)
  • Yandal Programı (Genel İşletme, Finans ya da Girişimcilik)

 

ODTÜ İşletme Bölümü’nde öğrenciler eğitim süresi olan 4 yıl boyunca, haftada iki oturum halinde yapılan 75’er dakikalık derslerde, tamamı doktoralı olan öğretim üyelerinden, ilk 2 yıl temel İşletmecilik derslerini, kalan 2 yılda da okulumuzun belirgin özelliklerinden olan seçmeli ders sistemi sayesinde uzmanlaşmak istedikleri alanların derslerini almaktadırlar. Bunun yanı sıra, sektörlerinde uzman olan yöneticilerin konuk konuşmacı olarak katıldığı ya da yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak verdiği seçmeli dersler sayesinde de öğrenciler iş hayatının sadece teorik kısmını değil pratik yönü ve gerçek koşullarını da öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

 

      

 

ODTÜ’deki en aktif öğrenci topluluklarından olan ODTÜ İşletme Topluluğu da 1992 yılından beri düzenlediği panel, seminer, yarışma ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerin teori ile pratiği birleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Topluluk bir şirket gibi yönetilmekte ve Topluluk yönetiminde yer alan öğrencilere iş yaşamını yakından tanıyabilme olanağı sağlamaktadır. Ülke çapında ismini duyurmuş olan İşletme Topluluğu’nun etkinlikleri bölüm içinden ve dışından bir çok öğrenciye iş dünyasında kapılar açmaktadır. Bunun yanı sıra  bölüm öğrencileri tarafından kurulan Genç Girişimciler topluluğu, Dış Ticaret Topluluğu, Finans Topluluğu ve Münazara Topluluğu da etkinlik çeşitliliğini arttırmaktadır.