Neden ODTÜ İşletme?

 

İşletme Bölümü’nü ODTÜ’de okumayı tercih etmeniz için pek çok neden var:

 • Türkiye'de İşletmecilik alanında diploma vermeye başlayan ilk bölüm olması
 • İşletmeciliğin tüm akademik alanlarında dünyanın ünlü İşletmecilik okullarından doktora derecelerini almış öğretim üyelerini bünyesinde barındırması
 • ODTÜ İşletme Bölümü'ne özgü müfredat yapısı sayesinde üniversite eğitiminin ilk 2 yılında İşletmeciliğin bütün temel alanlarındaki dersleri tamamlayıp sonraki iki yılda seçmeli dersler ile her öğrencinin kendi ilgi alanına yönelebilme ve bu alanda uzmanlaşabilme olanağı olması
 • Devlet ya da özel sektör fark etmeksizin, profesyonel iş hayatından yöneticilerin seçmeli derslere katılması ve/veya ders vermesi
 • Ulusal ya da uluslararası alanda önde gelen firmalarda çalışma imkanı, öğrencilerin yaklaşık yarısının daha mezun olmadan iş bulabilmesi
 • Türkiye'nin en başarılı teknokenti ODTÜ TEKNOKENT ve benzeri kuruluşlarla yapılan işbirlikleri sayesinde daha okurken iş hayatı ile iç içe olabilme ve iş deneyimi kazanabilme imkanı
 • Bu işbirlikleri sayesinde okurken çalışabilme ve staj imkanları
 • Yurtdışından doktoralı öğretim üyelerinin etkisi ve İngilizce olan eğitim dili sayesinde kullanılan ders kitapları ve diğer kaynaklar aracılığı ile bilim dünyasındaki gelişmelerin güncel olarak yansıtıldığı bir İşletmecilik eğitimi
 • İş dünyasında ortaya çıkan yeni akımların ve kullanılan teknolojinin öğretildiği ve her yıl güncellenen seçmeli ders portföyü (Örn. Python Programlama, Dijital Pazarlama, Türev Ürünler, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi dersleri)
 • Geçmişinde barındırdığı Muhan Soysal gibi öğretim üyelerinin oluşturduğu ve bugün de korunan yenilikçiliği ve yaratıcılığı öne çıkartan bölüm kültürü
 • Mezun adaylarının yarısından fazlasının Haziran ayındaki mezuniyetten önce ilk iş anlaşmalarını imzalıyor olmaları

 

Staj Olanakları

Bölümümüz müfredatında zorunlu staj olmamasına karşın öğrencilerimizin yüzde doksanından fazlası özellikle ikinci ve üçüncü sınıfın yaz dönemlerinde staj yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yaklaşık yarısı bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. 

Okurken staj yapmak ya da yarı zamanlı çalışmak, öğrencilerin mezun olduktan sonra nasıl bir işte çalışmak istediklerini anlamalarına yardımcı olmakta ve kazandırdığı iyi referanslar sayesinde iş bulma şanslarını arttırmaktadır.

Öğrencilerimizin pek çoğu stajlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerde yaparken, kimi öğrencilerimiz de ABD, İtalya, Güney Kore, Japonya, Fransa İtalya, Pakistan, Almanya gibi ülkelerde ve uluslararası firmalarda yaz dönemi ya da uzun dönem staj yapmaktadırlar. 

                        

Uluslararası Değişim Programları

İşletme Bölümü öğrencilerinin yarıya yakın kısmı uluslararası değişim programları ile bir ya da iki dönemlerini yurtdışında bir üniversitede geçirmektedirler. Öğrencilerin buralarda aldıkları dersler geri dönüşlerinde ODTÜ’de almaları gereken dersler yerine sayılmaktadır.

Son 5 yıl içerisinde öğrencilerimizin Erasmus, Overseas Exchange, Mevlana gibi yurt dışı değişim programları ile eğitim için gittikleri ülkeler arasında ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturalya, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Çin, Danimarka, Estonya, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, Japonya, Kanada, Kolombiya, Meksika, Portekiz, Sırbistan, Singapur, Slovenya ve Tayvan bulunmaktadır. Her yıl ortalama 40 öğrencimiz yurt dışı değişim programlarına katılmaktadır. Bunun yanı sıra her yıl yaklaşık 30 öğrenci de yurt dışından değişim programları ile bölümümüze gelmektedir. Bu değişim programları sayesinde öğrencilerimiz farklı kültürlerle tanışmakta, farklı okullarda farklı eğitim anlayışları ile verilen dersleri alarak kendilerini akademik olarak güçlendirmekte ve yine kendileri gibi İşletme okuyan akranlarıyla biraraya gelmektedirler.

  

 

Yan Dal ve Çift Anadal Programları

ODTÜ kampüsü öğrencilerimize pek çok yan dal ya da çift anadal olanağı sunmaktadır. ODTÜ’nün bir kampüs üniversitesi olması ve bütün fakültelerinin birarada bulunması öğrencilerimizin yan dal ve çift anadal programlarına katılmalarını kolaylaştırmaktadır. Yan dal ve çift anadal programlarına kabul ikinci sınıftan itibaren olmaktadır. Bu kabullerde ODTÜ’nün farklı bölümlerinden başarılı pek çok öğrenci birbirleriyle rekabet etmektedirler. 

 

ODTÜ’de İşletme Bölümü öğrencilerinin kabul edilebileceği programların listesi: http://oidb.metu.edu.tr/tr/cift-ana-dal-ve-yan-dal-programlari

 

Yan dal ve çift anadal programlarına başvuru ile ilgili bilgiler: http://oidb.metu.edu.tr/tr/cift-anadal-yandal-basvurulari