1.       ODTÜ İşletme lisans programı kaç yıllıktır?

ODTÜ İşletme lisans programı 4 yıllık (8 dönemlik) bir programdır.

 

2.       ODTÜ İşletme lisans programında derslere devam zorunlu mudur?

ODTÜ İşletme lisans programında hem teorik hem pratik derslere katılmak ve sınavlara girmek zorunludur. Öğrencilerin derslere katılımı dersi veren öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır.

 

3.       ODTÜ İşletme lisans programından mezun olabilmek için kaç ders alınmalıdır ve kaç değişik tür ders vardır?

Genel olarak lisans programında iki tür ders vardır: zorunlu ve seçmeli. Zorunlu derslerin sayısı ve yapısı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlıntıdan ulaşabilirsiniz:

https://catalog.metu.edu.tr/program.php?fac_prog=312

Zorunlu derslere ek olarak üç ayrı tür seçmeli ders bulunmaktadır: a) bölümümüzce verilen seçmeli dersler (bölüm seçmeli dersleri), b) ODTÜ’deki diğer bölümlerin verdiği seçmeli dersler (bölüm dışı seçmeli dersler), c) serbest seçmeli dersler. Öğrenciler mezun olabilmek için 14 adet bölüm seçmelisi ve 3 adet serbest seçmeli almak zorundadırlar. Bu 14 seçmeli dersin en fazla 3 tanesini bölüm dışı seçmeli ders kategorisinde alabilirler ancak kalan 11 ders bölüm seçmeli derslerinden olmak zorundadır.

 

4.       Hangi dersler “Bölüm Dışı Seçmeli” ders olarak alınabilir?

Öğrenciler ODTÜ’de herhangi bir bölüm tarafından verilen en az 3 kredili ve 3. ya da 4. sınıf düzeyindeki herhangi bir dersi “bölüm dışı seçmeli dersi” olarak alabilirler (Örneğin: ECON 354, IR 401, MATH 349). Bu derslerin toplam sayısı 3’ü geçemez. Ayrıca bu derslerin içeriği öğrencinin daha önce bölümden ya da başka bir bölümden almış olduğu derslerle aynı olamaz. Bu koşullara ek olarak, alınacak bölüm dışı seçmeli dersin haftalık ders programı öğrencinin bölümden alacağı derslerin haftalık programı ile çakışamaz. 

Bölüm dışı seçmeli dersleri yabancı dil dersi olarak da almak mümkündür. Bölüm dışı seçmeli ders kategorisinde alınacak olan yabancı dil derslerinin üçüncü kurdan itibaren verilen dersler olması gerekir. Örneğin, GERM 201 ve GERM 202 derslerini serbest seçmeli olarak alabilirken GERM 203, GERM 204, GERM 205 ve GERM 206 derslerini bölüm dışı seçmeli olarak alabilirsiniz.

  

5.       Kayıt sayfasında bölüm dışı seçmeli derslere nasıl kayıt olunur?

Öğrenciler bölüm dışı seçmeli derslerine üniversitenin kayıt sisteminden “elective” ders kategorisini seçerek kaydolabilirler. Eğer seçilen ders “elective” olarak üniversitenin kayıt sisteminden eklenemiyorsa, dersi “free elective” kategorisinde de almak mümkündür. Ancak bu durumda öğrenci mutlaka İşletme Bölüm Başkanlığı’na hitaben yazılmış bir dilekçe ile dersin kategorisinin “free elective”den “elective”e değiştirilmesini  talep etmelidir.  Bu dilekçe İşletme Bölümü sekreterlerliğinden temin edilecek olan dilekçe formu kullanılarak ve akademik danışmanla birlikte hazırlanmalıdır.

 

6.       Kayıt sayfasından bölüm dışı derslere kayıt yapılamıyorsa bu derslere nasıl kayıt olunabilir?

Eğer öğrenci seçtiği dersi üniversitenin kayıt sayfasından bölüm dışı seçmeli veya serbest seçmeli olarak ekleyemiyorsa dersi veren öğretim elemanı ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Eğer dersi veren öğretim elemanı öğrencinin dersi almasına izin verirse kendi bölümünün sekreterliğinden öğrenci için tek kişilik kontenjan açmasını isteyebilir. Ancak dersi veren öğretim elemanı izin vermezse öğrenci başka bir ders aramalıdır. Bu süreç uzun sürebildiğinden öğrencinin bir an evvel dersi veren öğretim elemanı ile iletişime geçmesi önerilmektedir.

 

7.       Serbest Seçmeli ders nedir?

Öğrenciler almaları gereken 14 adet bölüm seçmeli dersine ek olarak 3 serbest seçmeli ders almak zorundadırlar. Öğrencilerin serbest seçmeli ders almamak gibi bir tercihleri olamaz. Bu dersler en az 3 kredili olmalı ve öğrencinin daha once aldığı zorunlu ya da seçmeli derslerle ya da sonra alacağı zorunlu derslerle içerik yönünden çakışmamalıdır. Bu dersler ODTÜ'de İşletme bölümü dışında herhangi bir bölüm tarafından verilen herhangi bir sınıf düzeyindeki dersler olabilir. Bu koşullara ek olarak, alınacak serbest seçmeli dersin haftalık ders programı öğrencinin bölümden alacağı derslerin haftalık programı ile çakışamaz. 

 

8.       BA4098 “Honors Seminar” dersi nedir?

Tam zamanlı bir öğretim üyesi danışmanlığında birebir yürütülen 3 kredilik bir bölüm seçmelisidir. Bu dersi genel not ortalaması en az 3.00 olan beşinci dönem ve üzeri öğrenciler alabilir. Kayıt için öğretim üyesinin onayı gerekir. Bir öğrenci eğitim süresi boyunca en fazla bir Honors Seminar dersi alabilir.

 

9.       BA4099 “Independent Study” dersi nedir?

Tam zamanlı bir öğretim üyesi danışmanlığında birebir yürütülen, yalnızca NI statüsünde alınabilen bir derstir. Bu dersi beşinci dönem ve üzeri öğrenciler alabilir. Kayıt için öğretim üyesinin onayı gerekir. Bir öğrenci eğitim süresi boyunca en fazla bir Independent Study dersi alabilir. 

 

10.       IS 100 - Introduction to Information Technologies and Applications dersi nedir?

Bu ders, bilgisayar ve Microsoft Office gibi bazı programların kullanımlarıyla ilgili temel bilgileri kazandırmayı amaçlar. Kredisiz bir derstir ancak öğrencilerin mezun olabilmeleri için bu dersi geçmeleri gerekir.

 

11.       IS 100 dersine ne zaman kayıt olunmalıdır?

Öğrenci İngilizce Hazırlık yılında dersi almazsa, bölüme başladıktan sonraki ilk yarı yılında derse kayıt yaptırması gerekir. Dönem başında bu dersten muafiyet sınavına girmeyi planlayan öğrenciler derse kayıt olmak zorunda değildir. Eğer öğrenci sınavı geçerse, yapması gereken başka bir işlem yoktur. Ancak, sınavda başarısız olunması durumunda, tüm öğrencilerin herhangi bir gerekçe göstermeden derse kaydolmaları gerekmektedir. Öğrenciler, dersi geçene kadar her dönem derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Başarısız olunması durumunda bir sonraki dönem kayıt yaptırmama seçeneği yoktur. Dersin içeriği, çevrimiçi şubeleri ve muafiyet sınavına kayıt hakkında daha fazla bilgi almak için Enformatik Enstitüsü'nün web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://ii.metu.edu.tr/tr/is100

 

12.       Yabancı dil dersleri 4 kredili ise, bu dersleri 3 kredili bir ders ile değiştirmek mümkün müdür?

Seçmeli olarak alınan dersler için, 3 kredili dersleri 4 kredili derslerle ve 4 kredili dersleri 3 kredili derslerle değiştirebilirsiniz. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması hesaplanırken, en son dersin kredi sayısı dikkate alınacaktır.

 

13.       Herhangi bir dönemde ders sayısını azaltmak mümkün müdür?

Bir öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması 2.00'den az ise bu öğrencinin dönemdeki normal ders yükü, danışman onayı ile en fazla 2 ders kadar azaltılabilir. Not ortalaması 2.00 ve üstünde olan öğrenciler için, bölüm kurulu kararı gereği, bir dönemde kayıtlı toplam ders sayısı 5'ten az olamaz.

 

14.       Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?

Bir dönemde alınabilecek en fazla ders sayısı ağırlıklı genel not ortalamanıza bağlıdır. Mezuniyet yılı içinde olmadığınız sürece, bölüm kurulu tarafından belirlenen aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 

Alınabilecek en fazla ders sayısı

1.80 - 2.19

Normal ders yükü (İşletme Bölümü için 5 ders)

2.20 - 2.69

Normal ders yüküne ek olarak 1 ders (İşletme Bölümü için 6 ders)

2.70 - üzeri

Normal ders yüküne ek olarak 2 ders (İşletme Bölümü için 7 ders)

 

Mezuniyet yılında olanlar için, lisans yönetmeliği tarafından belirlenen aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 

Alınabilecek en fazla ders sayısı

1.80 - 1.99

Normal ders yükü (İşletme Bölümü için 5 ders)

2.00 - 2.49

Normal ders yüküne ek olarak 1 ders (İşletme Bölümü için 6 ders)

2.50 - üzeri

Normal ders yüküne ek olarak 2 ders (İşletme Bölümü için 7 ders)

 

Ders yükünüzü yalnızca danışman onayıyla arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Lisans öğrencileri için hiçbir koşulda bir dönemde 8 derse kayıt yaptırmak mümkün değildir. Sıfır kredili ve bir kredili dersler bu hesaplamaya dahil değildir.

 

15.       Dersler için katalogdaki harf notları kaç puana karşılık gelir?

Harf notları aşağıda verilen tabloya göre belirlenir:

 

YÜZDE 

DERS NOTU 

KATSAYI 

90 - 100 

AA 

4.0

85 - 89 

BA 

3.5 

80 - 84 

BB 

3.0 

75 - 79 

CB 

2.5 

70 - 74 

CC 

2.0 

65 - 69 

DC 

1.5 

60 - 64 

DD 

1.0 

50 - 59 

FD 

0.5 

49 ve altı 

FF 

0.0 

 

16.       Mezun olmak için gereken not ortalaması kaçtır?

Öğrencilerin mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2.00 olması ve programdaki tüm derslerin tamamlanmış olması gerekir. 

 

17.       “Onur” ve “Yüksek Onur” öğrencileri ne anlama geliyor?

Ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 – 3.49 arası olan öğrenciler “şeref öğrencisi”, 3.50 – 4.00 olan öğrenciler “yüksek şeref” öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

18.       “Dersten Çekilme” ne anlama geliyor?

Öğrencilerin kayıt ve ders ekleme-bırakma dönemleri bittikten sonra ve gerekli koşulları yerine getirmeleri kaydıyla dönemin ilk 10 haftasında derslerden çekilme (dersi bırakma) hakları vardır. Bir dersten çekilebilmek için bölümün onay vermesi gereklidir. Öğrenciler bir dönemde en fazla bir dersten çekilebilirler.

 

19.       Dersten Çekilme için gerekli koşullar nelerdir?

Öğrenciler, dersten çekilme prosedürü ile ilgili ayrıntılara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitimine İlişkin Kural ve Düzenlemeler'in 22. Maddesinden ulaşabilirler: http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi

 

20.       Dersten çekilmek için son tarih nedir? 

Dersten çekilmek için son tarih, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir:http://oidb.metu.edu.tr/tr/akademik-takvim 

Bu tarih hiçbir nedenle değişmeyeceği için öğrencilerin takvimde belirtilen son tarihten önce dersten çekilme onaylarını almaları gerekmektedir. Dersten çekilme için son tarih derslerin başlangıcından itibaren 10. haftanın sonu olduğundan, geç kalındığı takdirde dersten çekilme işleminin gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Son başvuru tarihine kadar çekilme işlemini tamamlamayan öğrenciler dersten çekilemezler.

Mezuniyet durumundaki öğrenciler: Öğrencinin çekildiği dersi dersin bir sonra ilk açıldığı dönemde tekrarlamaları zorunludur. Ancak bazen öğrencinin çekildiği ders seçmeli ders ya da programdan çıkarılmış bir zorunlu ders olabilir. Bu durumda, öğrenci çekildiği ders yerine Bölüm Başkanı tarafından onaylanan başka bir dersi alacaktır. 'W' notu verilen derslerin yerine mutlaka başka bir ders alınmalıdır. O nedenle mezuniyet döneminde dahi olsanız daha önce çekildiğiniz bir dersin yerine almanız gereken dersle birlikte yönetmeliklerin belirlediği en fazla ders yükünü aşmanıza izin verilmez. Böyle bir durumda bir ya da daha fazla ders için dönem uzatmanız ve bir sonraki dönemin sonunda ders yükünüzü tamamlayarak mezun olmanız gerekebilir. 

 

21.       Daha önce aldığım bir dersi tekrardan alabilir miyim?

Daha önce geçer not (DD ve üzeri) alınan dersler not yükseltmek amacı ile tekrar alınabilir. Ancak, önceki dersin yerine saydırılmak üzere alınan dersin, daha önce alınmış olan dersten sonraki en geç üç dönem içinde alınmış olması gereklidir. Daha önce geçer alındığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile bir ders tekrar alındığında üç dönem kuralı aşılmadığı takdirde dersten çekilinebilir. Ancak çekilme durumunda ilgili dersin tekrarlanması zorunludur, ilk alındığındaki not geçerliliğini yitirir.

NI statüsünde alınan dersler aynı statüde yalnızca bir kez tekrarlanabilir. NI statüsünde alınan derslerin statüsü notları belli olduktan sonra değiştirilemez.

 

22.       Bir dersi diğerinin yerine saymak ne demektir?

Yönetmeliklere göre, öğrencilerin FF, FD, NA, U ve W aldıkları derslerin yerine daha sonraki dönemlerde aynı ya da izin verilen başka bir dersi almaları ve daha önce başarısız oldukları dersin yerine saydırmaları gerekmektedir. Yerine saydırma işlemi not yükseltmek için tekrarlanan dersler için de yapılmalıdır. Öğrencilerin bu ders yerine saydırma işlemlerini etkileşimli kayıtlar sırasında kayıt programını kullanarak yapmaları gerekmektedir. 

 

23.       Ders yerine saydırmalar için kurallar nelerdir?

  • Daha sonra alınan bir ders, önceden alınmış olan bir dersin yerine sayılabilir.
  • Bir ders, aynı dönemde alınan başka bir dersin yerine sayılamaz.
  • DD notu veya üstü olan bir ders tekrarlanarak yerine sayma işlemi yapılacaksa eski dersin yeni dersten önceki üç yarıyıl içinde alınmış olması gerekir.
  • Öğrenciler, “W” notu aldıkları bir dersin yerine aynısını ya da izin verilen başka bir dersi almak zorundadırlar.

 

24.       Zorunlu bir dersin yerine başka bir ders sayılabilir mi?

Zorunlu derslerin yerine başka bir ders sayılamaz. Zorunlu dersler not yükseltme amacıyla tekrarlanabilir ancak tekrar edilen zorunlu dersin daha önce alındığı dönemden sonraki en geç üç dönem içinde alınması gereklidir.

 

25.       Erasmus Programı nedir?

Erasmus, öğrencilerin ve akademisyenlerin AB üyesi ülkelerin ve İzlanda, Lihtenştayn, Sırbistan, Norveç, Makedonya ve Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarında ve şirketlerinde eğitim almalarını, araştırma yapmalarını ve stajyer olarak çalışmalarını sağlayan bir programdır. Bu ülkelerdeki kurumlar arasındaki uluslararası işbirliği, ikili anlaşmalar yoluyla kurulmaktadır. Program, öğrencilere yurtdışındaki hareketlilik dönemlerinde yaşam giderlerini karşılamaları için aylık hibe sağlamaktadır. Daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

Erasmus+ Avrupa Hareketliliği için: https://ico.metu.edu.tr/information

Erasmus+ AB Stajı için: https://ico.metu.edu.tr/information-0

Erasmus+ Avrupa Dışı Ülkeler Hareketliliği için: http://ico.metu.edu.tr/information-1

 

26.       Uluslararası Değişim Programı nedir?

ODTÜ İşletme Bölümü öğrencilerinin katılabileceği iki tür değişim programı vardır. Yurtdışı Değişim programı öğrencilerin anlaşmalı bir üniversitede bir dönem veya akademik yıl boyunca eğitim almasını sağlayan bir programdır. Bu program için burs sağlanmamaktadır. Öğrenciler genellikle ev sahibi üniversiteye öğrenim ücreti ödemezken ODTÜ'ye düzenli öğrenim ücreti öderler. Daha fazla bilgi için:http://ico.metu.edu.tr/information-3

Mevlana, YÖK tarafından koordine edilen bir programdır. Öğrenciler aynı akademik düzeyde programdan burslu olarak sadece bir kez yararlanabilirler. Öğrenciler ev sahibi üniversitede öğrenim ücretinden muaf iken ODTÜ'ye öğrenim ücreti ödemeye devam ederler. Daha fazla bilgi için: http://ico.metu.edu.tr/information-2

 

27.       Erasmus ve Değişim programlarına kimler katılabilir?

Adayların ODTÜ'de tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı öğrencileri Erasmus ve değişim programlarına başvuramazlar. Ayrıca İşletme Bölümü’nde birinci ve ikinci sınıfta bütün zorunlu derslerin tamamlanması gerektiğinden, öğrenciler seçmeli derslerinin çoğunlukta olduğu üçüncü veya dördüncü senelerinde değişim programlarına gidecek şekilde başvuru yapmalıdırlar. Programa başvuracak lisans öğrencileri en az 2.5 genel not ortalamasına ve yüksek lisans öğrencileri de en az 3.0 genel not ortalamasına sahip olmalıdır. Öğrencilerin değişim programlarına katılabilmek için ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Ağırlıklı genel not ortalaması ve dil puanı, başvuru sıralaması ve öğrenci seçiminde eşit ağırlığa sahiptir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

Erasmus+ Avrupa Hareketliliği için: http://ico.metu.edu.tr/application-0 

Erasmus Avrupa Dışı Ülkeler Hareketliliği için: http://ico.metu.edu.tr/application-1

Yurtdışı Değişim için: http://ico.metu.edu.tr/application-2

Mevlana için: http://ico.metu.edu.tr/application-3

 

28.       Erasmus programlarına katılmak isteyen ağır engelli öğrenciler için özel düzenlemeler var mıdır?

Erasmus programları ağır engelli öğrenciler için rehberlik, karşılama, fiziksel erişilebilirlik, pedagojik ve teknik destek hizmetlerine ve özellikle ekstra maliyetlerin karşılanmasına özellikle dikkat eder. Ağır engelli öğrencilere yönelik hibe, karşılaşmaları muhtemel belirli zorlukları telafi etmek adına nispeten daha yüksektir. Daha fazla bilgi için: http://ico.metu.edu.tr/application-0 ve http://ico.metu.edu.tr/application-1.

 

29.       Erasmus ve Değişim programlarının mali konulardaki kuralları nelerdir?

Öğrenciler ev sahibi üniversitede öğrenim ücretinden muaf iken ODTÜ’de öğrenim ücreti ödemeye devam ederler. Türkiye'deymiş gibi burs, hibe ve kredi almaya devam ederler. Öğrenciler ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından Türk Ulusal Ajansı aracılığıyla sağlanan hareketlilik hibesine de hak kazanırlar. Hibe iki taksitte ödenir. Öğrenciler bu hibeyi ev sahibi ülkede seyahat ve konaklama gibi her türlü masraf için kullanabilirler. Öğrencilerin hibeyi kullanma hakkına sahip olmaları için her yarıyıl 30 AKTS kredisi karşılığı ders almaları ve en az 20 AKTS kredisi karşılığı dersten geçmeleri zorunludur; aksi takdirde hibeyi iade etmeleri istenir. Daha fazla bilgi için: https://ico.metu.edu.tr/

 

30.       Erasmus ve Değişim programları için dil hazırlık kursları var mıdır?

Öğrenciler, dili yeterli düzeyde bilmek istiyorlarsa, ev sahibi üniversitenin ana dilini öğrenmek için ODTÜ'de veya Türkiye'deki başka bir özel dil okulunda hazırlık kurslarına kayıt olabilirler. Ayrıca çoğu ev sahibi üniversite tarafından sunulan yoğun dil hazırlık kurslarına da katılabilirler.

 

31.       ODTÜ İşletme Bölümü’nün Erasmus ve Değişim programlarındaki anlaşmalı olduğu üniversiteler hangileridir?

ODTÜ ve İşletme Bölümü'nün tüm dünyada anlaşmalı olduğu çok sayıda üniversite bulunmaktadır. Mevcut anlaşmalı üniversitelerin listesini şu adreste bulabilirsiniz: http://ico.metu.edu.tr/metu-partners

 

32.       Erasmus ve Değişim programları ile ilgili bilmem gereken başka konular var mıdır?

Yurt dışındaki üniversiteden alınan not çizelgesinde yer alan; ODTÜ’de lisans derslerinde CC, lisansüstü derslerde BB ve üzeri nota karşılık gelen ve ilgili akademik birimin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca uygun görülen dersler için, öğrenci ODTÜ’deki eşdeğeri derslerden “muaf” tutulur. Ders seçimi ve transferi gibi akademik konular için, Erasmus / Değişim programları bölüm koordinatörü Dr. Çağrı Topal ile irtibata geçebilirsiniz.

Başvuru tarihleri ​​ve işlemleri: http://ico.metu.edu.tr/

Erasmus ve Değişim programları yönergesi: http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-degisim-programlari-yonergesi


Son Güncelleme:
27/09/2023 - 17:46