Deniz Demircioğlu ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. ODTÜ İşletme Bölümü Yüksek Lisans eğitimi süresince tez çalışmalarını Doç. Dr. Eminegül Karababa’nın danışmanlığında yürütmüştür. Araştırma alanları tüketim kültürü teorisi ve tüketici davranışıdır. Bu bağlamda sanat ürünleri tüketimi ve sürdürülebilir tüketim üzerine çalışmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında enerji ile ilgili sosyal ve beşeri bilimler için bir Avrupa araştırma platformu olan Shape Energy Projesi’nde araştırmacı olarak yer almış ve bu proje kapsamında iki çalıştayda organizatör olarak çalışmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında iki yayını vardır. Lisans derecesini ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofis: H124

E-posta: ddemirci at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 73

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Sanat Ürünleri Tüketimi

Tüketici Kültürü Teorisi

Tüketici Davranışları

Eğitim

Lisans: ODTÜ, Maden Mühendisliği, 2013

Yüksek Lisans: ODTÜ, İşletme, 2020

Doktora: ODTÜ, Sosyoloji, Devam Etmekte


Son Güncelleme:
06/03/2023 - 13:25