Deniz Demircioğlu, tez çalışmalarını Doç. Dr. Eminegül Karababa’nın danışmanlığında yürütmektedir. Araştırma alanları tüketici kültürü, sürdürülebilir tüketim, tüketici davranışı, lüks tüketim ve sanat ürünleri tüketimidir. Sürdürülebilir tüketim araştırmaları pratik teorisi ve yeşil tüketim teorilerini içerir. Enerji ile ilgili sosyal bilimler ve beşeri bilimler için bir Avrupa platformu olan Shape Energy Projesi’nde araştırmacı olarak yer almış ve bu proje kapsamında iki çalıştayda organizatör olarak çalışmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında iki yayını vardır. ODTÜ Maden Mühendisliği lisans eğitimi sırasında, gemoloji ve değerli taşların yarattığı kültür ve tarih ile ve aynı zamanda insanlar için değer yaratma yolları ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilgiye paralel olarak lüks tüketimi de araştırmayı hedeflemektedir. Erken yaşta çizim ve resime ilgi duymaya başlamış ve bu ilgisini çeşitli dersler ve atölye çalışmalarıyla desteklemiştir. Bu doğrultuda sanat tüketimiyle de ilgilenmeye başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Ofis: I202

E-posta: ddemirci at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 33 - 2

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Sanat Ürünleri Tüketimi

Tüketici Kültürü Teorisi

Tüketici Davranışları

Lüks Tüketim

Eğitim

Lisans: ODTÜ, Maden Mühendisliği, 2013

Yüksek Lisans: ODTÜ, İşletme, Devam Etmekte


Son Güncelleme:
27/08/2020 - 14:04