Genel İşletme Yandal programı, işletme dışı bölümlerden gelen öğrencilere işletmeciliğin tüm alt alanlarında temel kavramları öğretmeyi amaçlar. Program iki temel işletmecilik dersi ile (BA 1101 – İşletmenin Temelleri ve BA 2203 - Örgütsel Davranış) ve işletmeciliğin diğer alt alanlarında verilen beş dersten oluşur. Programın sonunda öğrencilerin işletmeciliğin bütün temel konuları hakkında bir fikir sahibi olmaları ve kendilerini bu konular hakkında daha derinlemesine geliştirebilecek biçimde planlama yapabilecek becerilere sahip olmaları beklenir.

Zorunlu Dersler
Ders
Kodu
Ders Adı    ODTÜ   
Kredisi
   Teorik   
(s/h)
   Uygulama   
(s/h)
   AKTS   
BA1101        İşletmenin Temelleri                                          3 3 0 6.0
BA1103 İşletme Uygulamaları Atölyesi 0 1 2 1.0
BA1402 Finansal Muhasebe 3 3 0 6.0
BA2203 Örgütsel Davranış 3 3 0 6.0
BA2204 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 0 6.0
BA2601 Üretim Yönetimi 3 3 0 6.0
BA2701 Pazarlamanın İlkeleri 3 3 0 6.0
BA2801 İşletme için Mikroekonomi 3 3 0 6.0
BA2802 Finansın İlkeleri 3 3 0 6.0
 
s/h: haftalık ders saati

Son Güncelleme:
21/07/2020 - 14:24