Dr. Danışoğlu lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümü’nden, istatistik alanında yaptığı yüksek lisansı ile ekonomi yan dalıyla birlikte tamamladığı finans doktorasını Texas Tech Üniversite’sinden almıştır. Eylül 1990’da araştırma görevlisi olarak katıldığı İşletme Bölümü’nde 1996’dan bu yana tam zamanlı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Dr. Danışoğlu’nun temel araştırma konuları varlık fiyatlandırması ve bankacılıktır. Bu alanlardaki çalışmaları pek çok bilimsel dergide yayınlanan Dr. Danışoğlu, birçok yüksek lisans ve doktora tezine de danışmanlık yapmıştır. Son zamanlarda, sosyal etki yatırımları alanına yoğun bir ilgi geliştirmiştir. Bu alandaki çalışmalarıyla yatırımcıların aynı anda sosyal ve finansal getiri elde etme amacı güttüğü çoklu değer yatırımı literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dr. Danışoğlu’nun yayınları en iyi bilimsel makale ödülüne layık görülmüş, danışmanlığını yaptığı tez öğrencileri ise ODTÜ tarafından verilen en iyi tez ödülünü almaya hak kazanmışlardır. Dr. Danışoğlu, bölümün lisans, yüksek lisans, doktora ve yöneticiler için işletmecilik yüksek lisans programlarında, ayrıca ODTÜ Uygulamalı Matematik Ensitüsü’nde dersler vermektedir. Banka yönetimi ve finansal türevler alanlarında hazırladığı derslerin yanı sıra lisans ve lisansüstü programlarda verilen mikroekonomi dersine de düzenli olarak katkı sağlamaktadır. 10 yıldan uzun süre Texas Tech Üniversitesi’nin Finans Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çeşitli finans dersleri vermiştir. Ayrıca, ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü’ne sahiptir.

 

 

 

Ofis: H112

E-posta: seza at metu.edu.tr

Web: https://blog.metu.edu.tr/seza/

Telefon: +90(312)210-2035

Faks: +90(312)210-7962

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Varlık fiyatlandırması

Bankacılık

Sosyal etki yatırımları

Eğitim

Lisans: ODTÜ İşletme Bölümü, 1990

Yüksek Lisans: Texas Tech University, İstatistik, 1994

Doktora: Texas Tech University, Finans (Yan Dal: Ekonomi), 1997

Verdiği Dersler

BA 2801 – İşletme için Mikroekonomi 

BA 4817 – Uluslararası Finans

BA 4821 – Banka Yönetimi

BA 4825 – Finansal Türevler

BA 5802 – Finansal Yönetim

BA 6801 – Finans Teorisi

BA 6803 – Doktora Semineri: Finansal Kurumlar

BA 6804 – Doktora Semineri: Finansta Görgül Yöntemler

EMBA 5801 – Yöneticiler için Mikroekonomi

EMBA 5802 – Yöneticiler için Finansal Yönetim

EMBA 5812 – Finansal Türevler


Son Güncelleme:
28/08/2020 - 15:48