Nazlı Wasti, ODTÜ İşletme Bölümü'nde profesördür. 2011-2018 yılları arasında ODTÜ Konfüçyüs Enstitüsü'nün yerel direktörü olarak ve 2017-2020 yılları arasında Avrupa Yönetim Akademisi'nin ulusal temsilcisi olarak görev yapmıştır. Nazlı, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve ardından Missouri-Rolla Üniversitesi'nden Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans derecelerini aldıktan Michigan-Ann Arbor Üniversitesi’nde Endüstri ve Operasyon Mühendisliği alanında önce ikinci yüksek lisansını, ardından da doktorasını tamamlamıştır. Araştırma alanları örgütler arası güven, güven tamiri, yenilik yönetimi ve alıcı-tedarikçi ilişkileri gibi alanlardan oluşmaktadır. Araştırmaları Uluslararası İş Araştırmaları Dergisi, Araştırma Politikası, Ürün Yenilik Yönetimi Dergisi, İş Araştırmaları Dergisi, Grup ve Organizasyon Yönetimi gibi dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca 2013 yılından beri Güven Araştırmaları Dergisi'nin inceleme kurulunda görev yapmaktadır. Üretim yönetimi, organizasyon teorisi, tedarik zinciri yönetimi ve yenilik yönetimi derslerini lisans ve yöneticiler için yüksek lisans seviyesinde vermektedir. Türkiye’de üniversitelerdeki işletme eğitiminde vaka analizi yöntemini geliştirmek üzerine bir Erasmus+ Stratejik Ortaklık projesi de dahil olmak üzere birçok uluslararası ve ulusal projede yerel koordinatör olarak çalışmaktadır.

 
 

 

 

 
 

Ofis: H122

E-posta: nazli at metu.edu.tr

Web: http://users.metu.edu.tr/nazli/

Telefon: +90(312)210-2010

Faks: +90(312)210-7962

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Firmalar arası güven ve sosyal sermaye

Güvenin onarımı

Yenilikçilik yönetimi

Eğitim

Lisans: ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1988

Yüksek Lisans: Missouri University of Science and Technology, Mühendislik Yönetimi, 1989

Yüksek Lisans: University of Michigan-Ann Arbor, Endüstri ve Üretim Mühendisliği, 1992

Doktora: Michigan University of Michigan-Ann Arbor, Endüstri ve Üretim Mühendisliği, 1995

Verdiği Dersler

BA 2206 – Örgüt Teorisi

BA 2601 – Üretim Yönetimi

BA 4111 – Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

BA 4621 – Tedarik Zinciri Yönetimi

BAS 322 – Örgüt Teorisi

EMBA 5203 – Örgüt Teorisi


Son Güncelleme:
28/08/2020 - 15:25