Eminegül Karababa, ODTÜ İşletme Bölümü’nde pazarlama alanında doçenttir. ODTÜ'ye katılmadan önce Exeter Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ağırlıklı olarak pazarların ve tüketici kültürlerinin sosyohistorik ve sosyokültürel boyutlarını araştırmaktadır. Özellikle, pazarların ve tüketici kültürlerinin tarihsel gelişim süreçleri ve tüketici araştırma ve pazarlamasında tarihsel araştırma yöntemlerinin kullanılması ile ilgilenmektedir. Ayrıca tüketim, pazarlar ve emtia ağları bağlamında değer yaratma süreçleriyle de ilgilenir. Eminegül, bir Avrupa Komisyonu projesi olan Nature 4 Cities'in bir parçası olarak "Doğaya Dayalı Çözümler" kapsamında sürdürülebilir ve yeşil tüketim üzerinde çalışmaktadır. 2018-2022 seneleri arasında Pazarlamada Tarihsel Araştırmalar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştır. Eminegül'ün araştırmaları Economic History Review, Journal of Consumer Research, Marketing Theory, Consumption Markets and Culture ve Journal of Historical Research in Marketing gibi dergilerde yayınlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ofis: H104

E-posta: eminegul at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210-2012

Faks: +90(312)210-7962

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Tüketim Kültürü Kuramı

Tüketim Kültürlerinin ve Pazarların Tarihsel Gelişimi (Özellikle erken modern Osmanlı bağlamı)

Tarihsel Araştırma Yöntemleri

Pazarlarda Değer yaratım süreçleri

Sürdürülebilir Tüketim (özellikle yeşil alanların tüketimi)

Eğitim

Lisans: ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, 1992

Yüksek Lisans: ODTÜ Polimer Bilim ve Teknolojisi, 1996

Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1996

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Pazarlama, 2006

Verdiği Dersler

BA 2701 – Pazarlamanın İlkeleri

BA 4714 – Tüketici Davranışı

BA 4725 – Marka Yönetimi

BA 4726 – Tüketimi Kendi Bağlamında Anlama

BA 4728 – Pazarlama ve Kültür

EMBA 5701 – Yöneticiler İçin Pazarlama Yönetimi    

EMBA 5725 – Marka Yönetimi


Son Güncelleme:
16/04/2023 - 23:22