Çağrı Topal, ODTÜ İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hem işletme lisansını hem de sosyoloji yüksek lisansını ODTÜ'den almış, örgütsel analiz alanındaki doktorasını Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında risk oluşturma süreçleri ve kurumsallaşmanın mikro süreçleri bulunmaktadır. Tamara: Kritik Postmodern Örgüt Bilimi Dergisi, Örgüt Çalışmaları ve Yönetim ve Örgüt Dergisi gibi çeşitli örgütsel çalışma odaklı dergilerde yayın yapmıştır. Ayrıca Sage, Oxford, Springer ve Routledge tarafından yayınlanan  kitaplarda çeşitli bölümlerde yazar veya ortak yazardır. Ders verdiği alanlar arasında örgüt teorisi, örgütsel değişimi yönetme, kültürler arası yönetim ve insan kaynakları yönetimi yer almaktadır.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofis: H118

E-posta: ctopal at metu.edu.tr

Web: http://blog.metu.edu.tr/ctopal/

Telefon: +90(312)210-2036

Faks: +90(312)210-7962

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Risk anlamlandırma süreçleri

Kurumsallaşma süreçleri ve kurumsal iş

Eğitim

Lisans: ODTÜ İşletme Bölümü, 2000

Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyoloji Bölümü, 2004

Doktora: University of Alberta, Örgütsel Analiz (Yan Dal: Sosyoloji ve Araştırma Yöntemleri), 2011

Verdiği Dersler

BA 2204 – İnsan Kaynakları Yönetimi

BA 4216 – Örgütlerde Karma Kültürel Çalışmalar

BA 4226 – Örgütsel Değişimi Yönetmek

BA 5201 – Örgüt ve Yönetim

BA 5202 – İnsan Kaynakları Yönetimi

BAS 324 – İnsan Kaynakları Yönetimi

EMBA 5205 – İnsan Kaynakları Yönetimi


Son Güncelleme:
28/08/2020 - 15:25