Nefide lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ İşletme bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün Sosyal Araştırma Yöntemleri programında doktora adayıdır. Araştırma alanları grup dinamikleri, çeşitlilik, sosyal kimlik, zorbalık, sosyal araştırma yöntemleri ve nicel araştırma konularıdır. Nefide yüksek lisans tez çalışmasında farklılıklara yönelik inançların farklılık ve grup mevcudiyeti arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici etkisini araştırmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofis: H224

E-posta: nefide at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 65

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Grup Dinamikleri

Çeşitlilik

Sosyal Kimlik

Zorbalık

Sosyal Araştırma Yöntemleri

Nicel Araştırma

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2015

Yüksek Lisans: ODTÜ, İşletme, 2022

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Araştırma Yöntemleri, Devam Etmekte

Asistanlığını Yaptığı Dersler

BA 1103 – İşletme Uygulamaları Atölyesi

BA 1201 – Davranış Bilimlerinin İlkeleri

BA 2203 – Örgütsel Davranış

BA 4103 – Stratejik Yönetim 


Son Güncelleme:
04/10/2023 - 15:46