DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

METU Department of Business Administration.

Welcome to the METU Department of Business Administration's new web site.
You can reach our previous web site from here.
Phone Number: +90 312 210 2004
E-mail Address: ba at metu.edu.tr

Announcements

  • 4 Aralık 2014 tarihinde yapılan Araştırma Görevliliği Sınavı sonucunda yapılan değerlendirmelere ilişkin Bölümümüze yapılan itiraz üzerine,  tüm adayların durumu tekrar değerlendirilmiştir.  Yapılan değerlendirme sonucunda, lisans mezuniyet notunun 100’lük not sistemine dönüştürülmesi işleminin YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosuna göre yapılması gerekirken, veri girişi işlemi sırasında sehven ODTÜ eşdeğerlilik tablosuna göre yapıldığı anlaşılmıştır.  Durum üzerine Mezuniyet Notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği tabloyu kullanarak aday

  • İşletme Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Sınavı, yazılı sınav 20-21 Kasım 2014 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında, G262 no'lu salonda ve sözlü sınav 26 Kasım 2014 tarihinde saat 15:00'de, G164 no'lu salonda olmak üzere üç ayrı oturum halinde yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava soyadı-alfabetik sıra düzeninde alınacaktır. Adaylara başarı dileklerimizle.

    İşletme Bölüm Başkanlığı