1. İşletmecilik Nedir?

İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarının, değişen çevre koşullarına uyum göstererek, etkili, kârlı ve verimli bir şekilde kaynaklarını kullanması ve yönetilmesidir. Bu kaynaklar, para, malzeme, insan, süreç ya da çağımızın en değerli varlıklarından bilgi olabilir. Faaliyet alanı fark etmeksizin, bir kuruluşun en etkin ve verimli  şekilde varlığını sürdürebilmesini amaç edinmiş bir temel sosyal bilim dalıdır.

2. İşletmeciliğin Alt Alanları Neleredir?

Finans, Pazarlama, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Girişimcilik.

3. İşletmeciliği Neden ODTÜ’de Okuyayım?

ODTÜ İşletme Bölümü Türkiye’de bu alanda diploma vermeye başlayan ilk bölümdür. 1957 yılında kurulduğundan bu yana Türkiye’de yenilikçi ve çağdaş İşletmecilik eğitiminin önderi olmuştur.

4. İşletme ve Ekonomi Bölümleri Arasında Ne Fark Vardır?

İşletme ve Ekonomi birbiriyle ilgili ancak farklı iki sosyal bilim disiplinidir.  

Ekonomi içinde bireylerin, şirketlerin ve devletin birer oyuncu olarak yer aldığı ekonomik sistemlerin nasıl çalıştığını inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonominin mikro- ve makroekonomi, uluslararası ekonomi ve ekonomi tarihi gibi alt alanları vardır. 

İşletme yukarıda bahsedilen ekonomik sistem içinde yer alan bireylerin ve kurumların davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. İşletmenin finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve girişimcilik gibi alt alanları vardır. İşletme bölümleri kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda üst düzey yönetici olacak mezunlar yetiştirir. 

Örneğin, bir ülkede enflasyonun neden arttığını ya da döviz kurlarının zaman içinde neden değiştiğini anlamak istiyorsanız, bu sorulara Ekonominin makroekonomi ya da uluslararası ekonomi alanları yanıt verebilir. 

Diğer taraftan, enflasyonun ve dolayısıyla fiyatların sürekli arttığı bir ortamda bir süpermarket zincirinin müşterilerini kaybetmemek için neler yapabileceğini ya da döviz kurundaki değişim nedeniyle hammadde fiyatları artan bir otomobil üreticisinin bu maliyet artışı karşısında neler yapabileceğini anlamak istiyorsanız, bu sorulara İşletmenin pazarlama ve finans alanları yanıt verebilir. 

5. İşletme ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri Arasında Ne Fark Vardır?

İşletme ve Endüstri Mühendisliği bazı ortak çalışma alanları barındıran iki farklı disiplindir. 

Endüstri Mühendisliği insan, para, bilgi, ekipman, enerji ve malzemelerin en verimli biçimde kullanıldığı sistemler tasarlayan bir bilim dalıdır. Bu mühendislik dalı, matematik, fizik, diğer mühendislik dalları ve biraz da sosyal bilimler ile etkileşimi olan bir disiplindir. 

İşletmeciliğin alt alanlarından olan Üretim Yönetimi, Endüstri Mühendisliği’nin çalışma alanlarına çok benzer bir uzmanlaşma dalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, İşletmeciliğin üretim yönetimi dışında finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, yönetim ve organizasyon ve girişimcilik gibi başka alt alanları da vardır.

Örneğin, Endüstri Mühendisliğinden mezun birisi, tekstil üreticisi bir şirkette fabrika ve üretim tesislerinin en verimli halde işleyecek biçimde tasarımını yapabilir. İşletme Bölümünden mezun birisi de aynı tekstil firmasının yöneticisi olur ve üretim maliyetlerinin hangi mali kaynaklardan karşılanacağı, şirketin insan kaynağı olan çalışanlarının nasıl işe alınacağı ve nasıl eğitileceği, üretilen tekstil ürünlerinin nasıl pazarlanıp satılacağı ve şirketin uzun vadede nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceği konularında karar verir.

6. ODTÜ İşletme Bölümünde Eğitim Dili İngilizce Midir?

Evet, ODTÜ’nün bütün bölümlerinde olduğu gibi İşletme Bölümünde de eğitim dili İngilizcedir. Dersler İngilizce anlatılır, sınav ve ödevler de yine İngilizce alınır/hazırlanır.

7. ODTÜ İşletme Öğrencilerinin Erasmus ve Benzeri Uluslararası Değişim Programlarına Katılma Olanakları Var Mıdır?

Evet. ODTÜ İşletme Bölümü üniversitemizde Erasmus ve benzeri uluslararası değişim programlarına en fazla öğrenci gönderen bölümlerden birisidir. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen http://ba.metu.edu.tr/tr/erasmus-ve-degisim-programlari sayfamızı ziyaret edin. 

8. ODTÜ İşletme Öğrencilerinin Yan Dal Ya Da Çift Anadal Yapma Olanakları Var Mıdır?

Evet. ODTÜ kampüsü öğrencilerimize pek çok yan dal ve çift anadal programı olanağı sunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen http://oidb.metu.edu.tr/tr/cift-anadal-yandal-basvurulari sayfasını ziyaret edin. 

9. ODTÜ İşletme Mezunları Ne Gibi İşlerde Çalışmaktadır?

Mezunlarımız, bölümümüzdeki eğitimleri sırasında, geniş İşletmecilik yelpazesinin herhangi bir alanında çalışmak için ihtiyaç duyacakları yetkinlik ve bilgileri edinirler. Dördüncü sınıf öğrencilerimizin yarısından fazlası Haziran ayında mezun olmadan önce ilk iş anlaşmalarını imzalamış olurlar. Akla gelebilecek her sektörde ODTÜ İşletme mezunlarının çalıştığını görebilirsiniz. Birkaç örnek olarak mezunlarımızı uluslararası ve ulusal büyük şirketlerde üst düzey yönetici ya da yatırım bankalarında finans uzmanı ya da büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı ya da restoran zinciri çalıştıran bir girişimci ya da özelliği olan tarım ürünleri yetiştiren bir girişimci ya da üst sınıf moda ürünleri tasarlayan bir girişimci ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve devlet kuruluşlarında yönetici olarak görebilirsiniz. 

10. ODTÜ İşletme Bölümüne Girmek İçin Üniversite Sınavında Sıralamam Kaç Olmalı?

2022’de Eşit Ağırlık puanında en altta 2017. sıradan en üstte de 314. sıradan adaylar ODTÜ İşletme’yi tercih ettiler.