Programlar

   Yüksek Öğretim Sınavı        İngilizce Yeterlilik Sınavları       Niyet Mektubu        Referans Mektupları    

Ağırlıklı Genel   

   Not Ortalaması     

ALES GMAT    METU-EPE       TOEFL-IBT       IELTS   

   İşletme Yüksek Lisans   

(Tezli ve Tezsiz)*   

EA 80 650 80 102 7.5 İngilizce 2*** -

İşletme

Doktora**

EA 80 600 75 92 7.0 İngilizce 3***

3.20/4.00

(82/100)

İşletme

 Bütünleşik Doktora**

EA 80 600 75 92 7.0 İngilizce 3***

3.00/4.00

(80/100)

Yöneticiler için İşletme

Yüksek Lisans**

İstenmiyor İstenmiyor 65 79 6.5 İngilizce 3*** -

 

* Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü sadece belgeler üzerinden değerlendirme ile yapılmaktadır. Mülakat yoktur.

** Başvuru sonrası yapılan ön elemeyi geçen adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat bilgileri bölüm sayfasında (http://ba.metu.edu.tr/) ilan edilecektir.

*** Bütün adayların vermesi gerekmektedir.


Son Güncelleme:
28/04/2021 - 13:44