Semra F. Aşcıgil organizasyon ve davranış bilimleri profesörüdür. Sosyal Psikolojiye ek olarak İş Ahlakı, Kurumsal Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk ve Kalite Yönetimi için Özdeğerlendirme derslerini vermektedir. Türkiye ve Avrupa Kalite Ödülü organizasyonlarında kalite değerlendiriciliği ve Ödül Yürütme Kurulu (KÖYK) üyesi olarak görev yapmıştır. Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletmecilik Eğitimi İlkeleri’nin (PRME) görev gücü üyesidir. Halen Yüksek Öğretim Kurulu’nda YÖKAK kalite değerlendirme uzmanı ve Avrupa Komisyonu’nda etik uzmanı olarak görev yapmaktadır. İngiltere Chevening bursu (ICCSR, Nottingham Üniversitesi) ve Fulbright (WKU) araştırma bursunu kazanmıştır. YÖK Mevlana bursuyla Queensland Teknoloji Üniversitesi’ndeki Girişimcilik Merkezi’nde (Brisbane) ziyaretçi olarak bulunmuştur. Erasmus öğretim üyesi değişimi programı kapsamında da Inholland Üniversitesi, Pitzer Koleji ve Neu Ulm University of Applied Sciences’da dersler vermiştir. Araştırma alanları kurumsal sosyal sorumluluk boyutları, etik örgüt iklimi, örgütsel adalet, sosyal semaye, kuluçkalıklar ve girişimcilik konularını kapsamaktadır. Makaleleri Psychological Reports, Business and Professional Ethics Journal, Journal of Quality Management ve Journal of Small Business Strategy gibi dergilerde yayımlanmıştır. Lisans eğitimini üstün başarı derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. İşletme yüksek lisans ve Sosyoloji doktora derecelerini ODTÜ’den almıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini ise New Orleans Loyola Üniversitesi’nde Kalite Yönetimi alanında tamamlamıştır.

 

 

 

Ofis: H107

E-posta: sascigil at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210-2051

Faks: +90(312)210-7962

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Business Ethics

Organizational Justice

Social capital and networking

Quality Management

Corporate Governance

Corporate Social Responsibility

Entrepreneurship

Eğitim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, 1978

Yüksek Lisans: ODTÜ İşletme Bölümü, 1987

Doktora: ODTÜ Sosyoloji Bölümü, 1993

Yüksek Lisans: Kalite Yönetimi, Loyola University, 1998

Verdiği Dersler

BA 1201 – Davranış Bilimlerinin İlkeleri

BA 4115 – İş Etiği

BA 4122 – Kalite Yönetimi için Öz Değerlendirme

BA 4133 – Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetim

BAS 121 – Davranış Bilimlerinin İlkeleri

EMBA 5110 – Etik ve Sosyal Sorumluluk


Son Güncelleme:
21/01/2021 - 15:23