Ramazan Sarı, ODTÜ’de iktisat alanında profesördür ve 2018 yılından bu yana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı’dır. Lisans derecesini 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, yüksek lisans (1996) ve doktora (2000) derecelerini de Texas Tech Üniversitesi İktisat Bölümü’nden almıştır. Ramazan’ın temel uzmanlığı enerji ekonomisi alanıdır ve çalışmalarında enerji adaleti, enerji yoksulluğu, enerji politikası, sosyal kabul ve ekonomik büyümeye odaklanmaktadır. Araştırmaları, Energy Economics, Ecological Economics, Energy Policy ve Applied Energy dahil olmak üzere en iyi enerji ve çevre dergilerinde yer almıştır. Bilimsel çalışmaları ile en etkili ve verimli enerji ekonomistleri ve / veya ekolojik ekonomistler arasında kendisine yer edinmiştir. Eserleri enerji ekonomisi literatüründe en çok atıfta bulunulan makaleler arasında yer almıştır. Routledge Handbook of Energy Economics kitabının editörlerinden birisidir ve ayrıca Springer ve Edward Elgar'ın kitaplarında bölümler yazmıştır. Bunlara ek olarak önde gelen birçok dergi için hakemlik yapmıştır. Araştırmaları H2020, Newton Fonu ve TÜBİTAK programları aracılığıyla Avrupa Komisyonu, İngiliz Akademisi ve Türk Hükümeti tarafından finanse edilmiştir. Halen birçok proje üzerinde çalışmaktadır ve Nature4Cities bunların en önemlilerindendir. Ayrıca, Avrupa'daki enerji yoksulu hane halkı sayısını azaltmak amacıyla başlatılmış olan bir H2020 projesi için uluslararası bir konsorsiyumu koordine etmektedir.

 

 

 

 

Ofis: H109

E-posta: rsari at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210-3068

Faks: +90(312)210-7962

Adees: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Energy Economics

Environmental Economics

Economic Growth

Education Economics

International Trade

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü, 1989

Yüksek Lisans: Texas Tech University, Ekonomi, 1996

Doktora: Texas Tech University, Ekonomi, 2000

Verdiği Dersler

BA 1502 – İşletme için İstatistik

BA 4511 – İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri

BA 5506 – Finans ve Muhasebe için Sayısal Yöntemler

BA 6507 – Uygulamalı Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi


Son Güncelleme:
28/08/2020 - 15:43