Selin Taftaf, 2015 yılında kapsamlı burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben, yaklaşık 1 yıl süreyle Ernst and Young şirketinde Vergi Denetim Asistanı olarak çalışmıştır. Selin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2018 yılında İşletme Yüksek Lisans derecesini almıştır. Doç. Dr. F. Pınar Acar danışmanlığında tamamladığı tezinde, liderlik yazını için yeni sayılabilecek alanlardan istismarcı yönetime odaklanmış ve bu yıkıcı liderlik davranışı algısında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini araştırmıştır. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimini sürdürmekte olan Selin’in temel araştırma alanları arasında, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı ve kadın liderlik ile organizasyonlarda kapsayıcılık ve çeşitlilik yer almaktadır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofis: I202

E-posta: staftaf at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 33 - 5

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Kadın istihdamı

Kadın liderlik

Organizasyonlarda kapsayıcılık ve çeşitlilik

Eğitim

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2015

Yüksek Lisans: ODTÜ, İşletme, 2018

Doktora: ODTÜ, Sosyoloji, Devam Etmekte

Asistanlığını Yaptığı Dersler

BA 2802 – Financın İlkeleri

BA 2203 – Örgütsel Davranış

BA 4103 – Stratejik Yönetim

BA 4829 – Financial Modelling with Spreadsheets

BA 5102 – Stratejik Yönetim (MBA)

BAS 321 – Örgütsel Davranış (SUNY)


Son Güncelleme:
27/08/2020 - 14:00