Selin, özellikle sürdürürebilir gıda tüketimi ve gıda israfı konularına ilgi duyan disiplinlerarası bir araştırmacıdır. ODTÜ İşletme Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmasını takiben iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularına olan ilgisi ve kariyerini bu alanda ilerletmek isteğiyle ODTÜ Yer Sistem Bilimleri’nden (Enerji, Çevre Ekonomisi ve Politikaları alt alanı) yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans çalışmasında karbondioksit emisyonu ve gelir arasındaki ilişkiyi Çevresel Kuznets Eğrisi hipoteziyle araştırmış, daha sonra da bu çalışması Renewable & Sustainable Energy Reviews dergisinde yayımlanmıştır. Şu anda, ODTÜ Yer Sistem Bilimleri’nde (Enerji, Çevre Ekonomisi ve Politikaları alt alanı) doktor adayıdır. Prof. Dr. Özlem Özdemir danışmanlığında yürüttüğü doktora çalışmasındaki amacı, tüketicilerin neden ve nasıl gıdayı israf ettiklerini araştırmak ve anlamaktır. Bunun için, nicel araştırma yöntemlerindeki yetkinliğini kullanmaya çalışmakla birlikte nitel araştırma yöntemlerini de benimsemiştir. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince TÜBİTAK – Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı bursiyeri olmaya hak kazanmıştır.

 

 
 
 
 
 
 

Ofis: I202

E-posta: ozokcu at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 33 - 7

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Sürdürülebilir Tüketim

Tüketim Kültürü

Gıda İsrafı

Eğitim

Lisans: ODTÜ, İşletme, 2012

Yüksek Lisans: ODTÜ, Yer Sistem Bilimleri, 2015

Doktora: ODTÜ, Yer Sistem Bilimleri, Devam Etmekte

Asistanlığını Yaptığı Dersler

BA1103 – İşletme Uygulamaları Atölyesi

BA1308 – Business Computing Lab

BAS134 – Business Computing Lab (SUNY)


Son Güncelleme:
27/08/2020 - 14:00