Hilal Terzi, kişilerarası ilişkiler üzerine araştırmalar yapan bir uzman sosyal psikologdur. Lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Halen ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmaktadır. Doktora eğitimi sırasında, 2017-2018 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde, Ottawa Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. Bireylerin romantik ilişkileri hakkında nasıl karar verdikleri, ayrılma sürecini nasıl ele aldıkları ve ayrılık sonrası sonuçları gibi romantik ilişkilerin çözülme aşamasıyla ilgili soruları inceler. ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bengi Öner-Özkan’ın danışmanlığında yazdığı doktora tezi, bireylerin romantik ilişkileri hakkında bir karar verirken ne tür faktörleri (bireysel, ikili ve bağlamsal) dikkate aldığını anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmalarında hem nicel (anketler ve deneyler) hem de nitel araştırma tekniklerini (odak grup çalışmaları ve görüşmeler) kullanmaktadır. Mayıs 2013 - Eylül 2014 tarihleri ​​arasında İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Yılmaz 'ın yürütücüsü olduğu ve TÜBİTAK’ın finanse ettiği bir pazarlama projesinde çalışmıştır. Eylül 2015 - Eylül 2018 döneminde ise İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz’un yürütücülüğünü yaptığı üç yıllık bir Erasmus+ projesinde (Case Study Alliance Turkey) araştırmacı olarak yer almış ve proje yazımından proje kapsamındaki çalıştayların düzenlenmesi dahil olmak üzere farklı rollerde görev yapmıştır.

 
 

 
 

Ofis: H103

E-posta: hterzi at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 20 14

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Kişilerarası İlişkiler

Psikolojik İyi Oluş

Ayrılık/Ayrışma

Eğitim

Lisans: ODTÜ, İşletme, 2011

Yüksek Lisans: ODTÜ, Psikoloji, 2015

Doktora: ODTÜ, Psikoloji, Devam Etmekte

Asistanlığını Yaptığı Dersler

BA 1103 – Business Practice Workshop

BA 1201 – Principles of Behavioral Sciences

BAS 121 – Principles of Behavioral Sciences


Son Güncelleme:
05/10/2022 - 20:59