Deniz Çavdar, ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA öğrencisi ve araştırma görevlisidir. Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü'nde 2017 yılında tamamlamıştır. İktisat bölümünden mezun olurken yazdığı tez, borsa getirilerindeki petrol fiyatı şoklarının etkileri ile ilgilidir. 2019 Güz Dönemi’nde İşletme Uygulamaları Atölyesi dersini vermiştir. Aynı dönem lisans öğrencilerine verilen İşletme için Mikroekonomi dersinin asistanlığını yapmış ve soru çözüm saatlerinde ders vermiştir. 2019 Bahar Dönemi’nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilen Müzakere Süreci dersinin, 2020 Güz Dönemi’nde lisans öğrencilerine verilen Pazarlamanın İlkeleri ve Pazarlama Stratejisi derslerinin asistanlığını yapmıştır. Gitar çalma, Microsoft Office, Gretl, EViews ve SPSS konusunda deneyimlidir. Şu anda araştırma alanları Dijital Pazarlama ve Reklamcılık, Sosyal Medya, Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama, Dijital İçerik Tüketimi, Tüketici Davranışı ve Tüketici Sinir Bilimi'dir.

 

 

 

 

 

 

 

Ofis: I202

E-posta: denizcav at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 33 - 5

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Dijital Pazarlama ve Reklamcılık

Sosyal Medya

Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama

Dijital İçerik Tüketimi

Tüketici Davranışı

Tüketici Sinir Bilimi

Eğitim

Lisans: ODTÜ, İktisat, 2017

Yüksek Lisans: ODTÜ, İşletme, Devam Etmekte


Son Güncelleme:
10/11/2020 - 16:18