Ali Özarslan, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Şu anda da ODTÜ İşletme Bölümü’nde Nicel Karar Yöntemleri alanında doktora yapmaktadır. Araştırma alanları çok kriterli karar verme, oyun teorisi ve karar vermenin psikolojik yönleri üzerine odaklanmaktadır. Takipteki kredilerin belirleyicileri, şirketlerin iflas tahmini ve karar vermede tavsiye konularında araştırmalar yapmaktadır. Ali, doktora çalışmalarını Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Karakaya'nın danışmanlığında sürdürmektedir. Tez araştırması çok kriterlerde değerlendirilen alternatifleri sınıflandırmak için etkileşimli yaklaşımlarla ilgilidir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofis: I202

E-posta: oali at metu.edu.tr

Telefon: +90(312)210 30 33 - 8

Faks: +90(312)210 79 62

Adres: İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06800 Ankara – TÜRKİYE

Araştırma Alanları

Çok Kriterli Karar Verme
Yöneylem Araştırması

Simülasyon Tabanlı Nicel Yöntemler

Eğitim

Lisans: Bilkent Üniversitesi, İşletme, 2009

Yüksek Lisans: ODTÜ, İşletme, 2014

Doktora: ODTÜ, İşletme, Sayısal Karar Yöntemleri, Devam Etmekte

Asistanlığını Yaptığı Dersler

BA 5503 – Yönetim Bilimi

BA 5505 – İşletmelerde Araştırma Yöntemleri ve Etik

BA 4517 - BA 5517 – Decision Analysis: Tools and Methods


Son Güncelleme:
27/08/2020 - 14:01