İŞLETME BÖLÜMÜ


Bölüm'den Mesaj

Sevgili Mezunumuz,

Mezunlarımızı ve halen Bölümde olan öğrenci ve öğretim üyelerini kaynaştırmak amacıyla her yıl Haziran ayında yapılan Mezunlar Günü faaliyetinin yanına bir yenisini eklemek istiyoruz. Öğrencilerimizin okul sonrası hayat hakkında bilgilerini arttırmak ve gelecekteki konumlarına daha iyi hazırlamak, mezunlarımızın pratik hayatta karşılaştıkları durumları derse taşımak ve uzmanlık alanlarındaki son gelişmeleri takip etmek amacıyla dileyen mezunlarımızı Bölümümüze Misafir Konuşmacı olarak davet etmek istiyoruz. Öğrencilerimizin çeşitli görevlerde çalışan mezunlarımızı dinlemekten ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan hem güdüleneceklerinden, hem de fazlasıyla faydalanacaklarından eminiz. Mezunlarımızın da genç kuşaklara aktarmak istedikleri tecrübe ve bilginin sonsuz olduğunu düşünmekteyiz. Bölüm olarak ise bu ziyaretleriniz sayesinde sizlerle daha yakın temasta olmak, başarılarınızı izlemek, bize verebileceğiniz geribildirimden faydalanmak amacındayız.

Bu amaçla, bölümümüzdeki lisans ve yüksek lisans mezunlarımızın kayıtlarını bir süredir yenileme çabası içindeyiz. Bu çerçevede ODTÜ’nün Mezunlarla İlişkiler Birimiyle, değişik bölgelerdeki Mezunlar Dernekleriyle, ODTÜ İşletme Topluluğuyla ve tanıdığımız mezunlarımızla temas halindeyiz. 5000’in üstündeki mezunumuzdan yaklaşık 1000 den fazlasının isim ve adreslerini derledik ve bu bilgilerin güncelliğinden emin olmak için sizlerle birebir temasa geçmek istedik.

Bilgilerinizi bu adresteki forma işleyip gönderebilirseniz çok memnun oluruz. Elektronik forma ilgi ve uzmanlık alanlarınızı doldurursanız konularınızla ilgili öğretim üyeleri derslerine konuk etmek üzere sizlerle temasa geçebileceklerdir. Hepinize İşletme Bölümü adına sevgi ve selamlarımızı iletiyorum.

Engin Küçükkaya