İŞLETME BÖLÜMÜ


Konferanslar ve Çalıştaylar

  • 2013 Prof. Dr. Muhan Soysal anısına Örnek Olay İnceleme Çalıştayı
  • 2012 Prof. Dr. Muhan Soysal anısına Örnek Olay İnceleme Çalıştayı
  • 2012 III. Örgüt Kuramı Çalıştayı
  • 2010 Muhan Soysal Business Conference
  • 2008 Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı: “İşletmecilikte Yeni Gelişmeler ve Fırsatlar”
  • 2007 Isletmecilik ve Yönetim Sempozyumu: “Liderlik, Yenilikçilik ve Kurumsal Dönüsüm”