Değerli ODTÜlüler,

6 Şubat 2023 depremi ülkemizi derin acılara boğmuştur. Olağanüstü zorluklarla karşılaştığımız bu dönemde üniversitelere düşen görev yaraları sarmak için bilim ve eğitim yoluyla hızla çaba göstermektir.

Uzaktan eğitimin sakıncalarını yakın geçmişte tecrübe etmiş üniversite mensupları olarak, yüz yüze eğitimin tüm paydaşlar için en doğru uygulama olacağı kanaatindeyiz. Bunun yanı sıra, deprem bölgesindeki öğrencilerimizin içinde bulundukları ortamdan en kısa zamanda çıkıp üniversitedeki arkadaşlarıyla iletişim ve sosyal dayanışma içinde olabilmelerini önemli görüyoruz.

Bu nedenlerle İşletme Bölümü olarak uzaktan eğitimin depremzedelerin barınma sorununa çözüm olarak ortaya konmaması ve Bahar döneminde eğitimin yüz yüze olması gerektiğini düşünüyoruz.

Saygılarımızla duyururuz.

 

İşletme Bölümü Akademik Kurulu


Last Updated:
17/02/2023 - 18:06